رئیس نمایشگاه کتاب امروز در دیدارهایی جداگانه با مشاور وزیر فرهنگ تاجیکستان، رایزن فرهنگی چین در ایران و همچنین جمعی از استادان دانشگاه در کشورهای عربی بر گسترش ارتباطات دوجانبه تاکید کرد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

رئیس نمایشگاه کتاب برپایی سالن کارنامه نشر را در این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی مخاطبان با دستاورد‌های یک سال نشر کشور دانست. صالحی بر لزوم انتقال تجربه‌های نیشابور به شهرهای دیگر تاکید کرد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

سیدعباس صالحی رئیس نمایشگاه کتاب تهران و سرگئی کائیکن رئیس نمایشگاه کتاب مسکو با یکدیگر دیدار و درباره برنامه‌های روسیه به عنوان کشور میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران تبادل نظر کردند.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی­ماه ۵۵ هزار و ۲۵۴ عنوان کتاب به چاپ رسیده است.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد تصریح کرد: مبنای کار ما در بررسی کتابها تنها قانون ضوابط نشر کتاب است و تحت تاثیر فشارهای رسانه ای قرار نمی گیریم.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یک هیئت فرهنگی آلمانی دیدار و درباره همکاری‌های فرهنگی دوجانبه رایزنی کرد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی
صفحه1 از2
بالا