ناصر فکوهی، مولف و انسان‌شناس در یادداشتی که در اختیار ایبنا قرار داده به سنت هدیه دادن کتاب در نوروز اشاره کرده است. وی می‌نویسد: هدیه دادن کتاب‌های الکترونیک، کتاب‌های صوتی، انواع و اشکال محصولات فرهنگی الکترونیک که امروز بسیاری از موسسات آنها را ارائه می‌دهند، می‌تواند و باید در ذهن ما و به ویژه جوان‌تر‌ها جا بیفتد تا بتوانند هم ارزش کتاب و خواندن را درک کنند و هم ارزش هدیه دادن را به واقعیت آن بازگردانند و از رفتاری صرفا پولی و به شکلی کاسب‌کارانه خارجش کنند.

نوروز فرا نرسیده، سیل سررسیدهای سال جدید از راه رسیده است؛ مجلداتی که هرچند به نوبه خود کارآمد است اما آن‌گاه انتشار آن حکم وظیفه یا تفاخر بیابد چه بسا موجب اسراف شود در حالی که می‌توان به ‌جای آن کتاب هدیه داد. در یادداشتی که در پی می‌خوانید محسن رنانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به این نکته اشاره کرده است.

رسول خیراندیش، عضو هیات علمی دانشکده تاریخ دانشگاه شیراز در یادداشتی به تفاوت انواع کتاب‌هایی که در گذشته‌های دور چاپ می‌شدند و مکتوباتی که امروزه با نام کتاب منتشر می‌شود پرداخته است.

سید جواد میری، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری کتاب ایران قرار داده، انتقادهایی به نگاه سید جواد طباطبایی و تقی آزادارمکی به ابن خلدون داشته‌ است. وی معتقد است وقتی دکتر آزادارمکی می‌گوید مستشرقان ابن خلدون را به ما تحمیل کردند این شائبه را مطرح می‌کند که سوژه ایرانی قدرت اندیشیدن و فاعلیت در بستر تاریخی را ندارد.

بالا