ناصر فکوهی، مولف و انسان‌شناس در یادداشتی که در اختیار ایبنا قرار داده به سنت هدیه دادن کتاب در نوروز اشاره کرده است. وی می‌نویسد: هدیه دادن کتاب‌های الکترونیک، کتاب‌های صوتی، انواع و اشکال محصولات فرهنگی الکترونیک که امروز بسیاری از موسسات آنها را ارائه می‌دهند، می‌تواند و باید در ذهن ما و به ویژه جوان‌تر‌ها جا بیفتد تا بتوانند هم ارزش کتاب و خواندن را درک کنند و هم ارزش هدیه دادن را به واقعیت آن بازگردانند و از رفتاری صرفا پولی و به شکلی کاسب‌کارانه خارجش کنند.

بالا