«راشل دولزال»، فعال مدنی و سفید پوست است اما خود را سیاه‌پوست می‌داند. سال گذشته پدر و مادر او برملا کردند که او سیاه‌پوست نیست و از والدینی سفیدپوست به دنیا آماده است. در پی این موضوع وی تصمیم گرفت کتابی بنویسد و در آن از دلایل خود برای اعلام رنگین‌پوستی دفاع کند.

منتشرشده در نشر بین الملل
بالا