مدیر کمیته تشریفات از استقبال از حدود ۳۰۰ شخصیت مطرح داخلی و خارجی در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نمایشگاه بیست و نهم خبر داد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: انتظار ما این است که برجام ۲ با همان تلاش و انگیزه که در برجام نخست صورت گرفت، در حوزه فرهنگ و برای رفع موانع فرهنگی در کشور اجرا شود.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی
بالا