یک داستان‌نویس می‌گوید:چند وقت است که برای اینکه مردم بخوانند، داستان‌نویسان از پول، عمر، توان و حتی خانواده می گذرند اما صلواتش می رسد به روح اموات بازیگران!

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

فهرست اسامی نویسندگانی که قرار است آثارشان در اولین دوره جایزه ادبی چهل مورد بررسی قرار بگیرد، توسط مکتب تهران منتشر شد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

اقبال‌زاده از ترجمه کتاب «چگونه داستان فانتزی و علمی- تخیلی بنویسم» خبر داد و افزود: قرار نیست بدون آشنایی با عناصر داستان و تنها با خواندن این کتاب، داستان فانتزی بنویسیم.

منتشرشده در تازه های نشر
بالا