عدم حضور نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نمایشگاه کتاب و انتقادات مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب از خانه کتاب، از جمله اخبار مهم حوزه کتاب در این هفته بود.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

با پایان یافتن طرح «عیدانه کتاب» که با شعار «امسال کتاب عیدی دهیم» از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در سراسر کشور اجرا شد، بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کتاب به فروش رفت.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

فراخوان سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

با سپری شدن ۷ روز از طرح عیدانه کتاب تعداد کتاب‌های فروخته شده به ۵۳ هزار و ۴۴۹ نسخه رسیده است.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

از دیدگاه مدیرعامل خانه کتاب، بر اساس آمارهای رسمی، از مجموعه 334 هزار و 903 عنوان کتاب چاپ اولی که طی یازده سال (1383-1393) منتشر شده‌اند، سه‌هزار و 435 عنوان، یعنی یک درصد کتاب‌های‌ چاپ اول را می‌توان کتاب به مثابه محمل دانش معرفی کرد که تحت عنوان کتاب‌های برتر از آنها نام می‌بریم؛ چنین وضعیتی را باید یک زنگ خطری جدی برای کتاب دانست!

منتشرشده در جلسات نقد

دبیران علمی و اجرایی جایزه کتاب سال از اینکه کیفیت کتاب‌هایی که در کشور منتشر می‌شوند، در حال افت است، اظهار نگرانی کردند.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی
بالا